2018   

L2 Mind and Meditation

   Koolitus / Teacher Training   

 SEP
 25

  
 

25-30 september     
Kundalini Yoga Teacher Training L2 'MIND AND MEDITATION'

Teachers: Jivan Mukta Singh, Gurudass Kaur Khalsa

*** EESTI KEELES ***

 

*** IN ENGLISH ***
This is a powerful Level 2 training for Kundalini Yoga teachers.

Come into a relationship with your mind and the Self, which transcends time and space and relates to the oneness of your identity with Infinity.
You and your mind are in relationship. Mind is meant to serve the soul, not vice versa.
Our greatest power on earth is the ability to act with a Neutral Mind.
It is a source to which one returns again and again.
We understand more deeply how to use the technology of Kundalini Yoga to cut through blocks and align with Infinity.

Course Summary
Deepen your practice of meditation, clarify the relationship between you and your mind, and explore the basic nature and dynamics of the mind. Our relationship to our own mind is pivotal in effectively realizing our true nature and fulfilling our potential. Yogi Bhajan often reminded us that we come to Earth to experience our humanity and recognize the One Infinite being that creates all and which is in all. The greatest power is the ability to act with a Neutral Mind, to use intuition along with applied intelligence and to lean on the Infinite through the sacred science known as prayer.
Key Topics
 * Enhance the depth of your understanding of meditation and experience deep meditations on the nine aspects of the mind.
 * Focus on your relationship to your own mind.
 * Increase your ability to observe neutrally, to become still, to clear your mind of distractions and intrigues, to recognize when you establish a state of shuniya, and to recognize the different functional parts of your mind.
 * Experience and practice the use of intuition as a primary skill of Kundalini Yoga and Meditation.
 * Learn the structure of the mind and examine the impersonal minds, the qualities of the mind, and the nine aspects of the mind.
 * Understand how to use the 27 projections of the mind.
Course Affirmation 'I commit to refine my meditative capacity. I invite my mind into my conscious presence, investigate its nature, and learn to master it so that it serves my consciousness and my soul. I will follow the road map laid out by Yogi Bhajan to recognize and develop the many parts of my mind. I integrate and apply the functional minds to my daily habits and behaviors so that I develop a clear, intuitive, and effective mind. To conquer my mind is to cultivate a relationship to its actions and an awareness of its functional parts. I form a relationship to my own awareness, self, mind and Infinite being. My life blossoms with unlimited blessings'.

Course fees
The total Training fee is 1000EUR (Includes teaching fees, accommodation, meals, administration, teacher's travels costs and accommodation, course material, teacher training manuals and other general services)
Total fee is 1100EUR if registered after 24th of July 2018;
The registration fee is 300EUR and it is non-refundable. Registration fee is to be paid right after registration (an invoice is sent by email after registration).
The remaining 700EUR is to be paid by 25th of September 2018 latest at the Venue

Organiser contact: Prabhudeep Kaur
mail: yoga@prabhudeep.com
phone: +372 5067599
 

 


 


25-30 september     
Kundalini jooga õpetajakoolitus L2 'MEEL JA MEDITATSIOON'

 Võimas teise taseme koolitus kundalini jooga õpetajatele.

Loo suhe oma meele ja kõrgema mina vahel, mis ületab aja ja ruumi mõõtmed ning ühendab meid identiteedi ja lõpmatuse üksolemisse.
Sina ja sinu meel on omavahel suhtes. Meel on mõeldud teenima hinge, mitte vastupidi.
Meie suurim vägi siin on võime tegusteda lähtudes neutraalsest meelest.
See on allikas, kust ammutame jõudu taas ja taas.
Kursus loob võimaluse mõista sügavamalt kundalini jooga tehnoloogiaid, mis aitavad lõigata läbi blokkidest ja joonduda lõpmatusega.

Kursuse kokkuvõte
Loo sügavam praktiline kogemus meditatsioonist, loo selgus sinu ja sinu meele vahelisse suhtesse ja avasta meele põhiloomus ja dünaamika. Meie suhe oma meelega on esmatähtis, et ära tunda oma tõeline olemus ja võimaldada oma potentsiaali realiseerumist. Joogi Bhajan tuletas sagedasti meelde, et oleme tulnud plaaneedile Maa, et kogeda oma inimlikkust ja ära tunda oma lõpmatu olemus, mis loob kõike ja mis on olemas kõiges. Meie suurim jõud on tegutseda neutraalsest meelest lähtudes, kasutades intuitsiooni samaaegselt rakendatud arukusega ning õppida tundma lõpmatust kasutades püha teadust mida tuntakse palvena.
Peamised teemad
 * Luua sügavam arusaamine meditatsioonist ja kogeda sügavaid meditatsioone, mis käsitlevad meele üheksat aspekti.
 * Tuua fookus sinu ja su meele vahelisele suhtele.
 * Suurendada võimekust jälgida neutraalselt, jääda paigale, et puhastada oma meel häirijatest ja intriigidest, et ära tunda ja kinnistada shunia seisund ja tunda ära meele erinevad funktsionaalsed osad.
 * Kogeda ja harjutada intuitsooni kui esmast oskust kundalini joogas ja meditatsioonis.
 * Õppida tundma meele struktuuri ja uurida impersonaalseid meeli, meele iseloomu ja meele üheksat aspekti.
 * Mõista kuidas kasutada mele 27-t projektsiooni.
Kursuse afirmatsioon
'Ma pühendun, et täiustada oma meditatsiooni võimekust. Ma kutsun oma meele oma teadlikku kohalolusse, uurin tema iseloomu ja õpin teda juhtima, nii et ta teeniks minu hinge ja teadlikkust. Jälgin Joogi Bhajani juhendatud teekonda, et ära tunda ja arendada meele erinevaid osi. Kaasan ja rakendan funktsionaalseid meeli oma igapäevastes harjumustes ja käitumises nõnda, et areneks välja puhas, intuitiivne ja tõhus meel. Et 'vallutada' minu meel on vaja väja arendada suhe tema meele tegutsemise ja tema funktsionaalsete osade teadlikkuse vahel. Ma loon suhte omaenda teadlikkuse, mina, meele ja lõpmatu olemuse vahel. Minu elu puhkeb õide tänu lõpmatutele õnnistustele.'

Kursuse tasu
Kogu kursuse tasu on 1000EUR (sisaldab õpetuste, majutuse, toitlustuse, korraldamise, õpetajate reisikulude ning majutuse, kursuse materjalide, õpetaja koolituse õpiku ning teisi üldkulusid).
Hilise registreerimise puhul peale 24.07.2018 on kogu hind 1100EUR;
Kursuse registreerimistasu on 300EUR ning see ei kuulu tagastamisele. Registreerimistasu tuleb tasuda koheselt peale registreerimist (selle kohta saadetakse arve registreerumise järgselt e-kirjaga);
Ülejäänud 700EUR kuulub tasumisele hiljemalt 25.09.2018.

Korraldaja kontakt: Prabhudeep Kaur
epost: yoga@prabhudeep.com
telefon: +372 5067599
 

 

 
Jivan Mukta, PhD

Jivan Mukta on sündinud Tsiilis. Ta on sertifitseeritud kundalini jooga juhtivõpetaja, pioneer õpetaja ja meditatiivne tervendaja Soomes.

Jivan Mukta on koolitanud kundalini jooga õpetajaid Soomes juba üle kümne põlvkonna. Ta on Soome Kundalini Jooga Õpetajate Ühingu kaasasutaja aastal 2006.

Ta on pühendunud tervendaja ja Meditatiivse Tervendamise Programmi looja. Selle õpetuse alusel toimuvad praegu kursused Soomes, Eestis, Hispaanias ja Norras.

Hariduselt on ta ka poliitika teadlane ja ajaloolane omades doktori kraadi võrdlevas religiooniteaduses. Ta on publitseerinud arvukalt artikleid vaimsuse, jooga ja tervendamise teemadel.

Õpetajana reisib ta maailmas teenides vaimset teadlikkust ja tervendades inimesi. Viimastel aastatel on ta osalenud ka erinevates projektides õpetades joogat ja vaimset elustiili meestele. Ta on abielus ja 2 lapse isa.
Tema õpetajaks on Yogi Bhajan.
 

 

 

 
Gurudass Kaur Khalsa

Gurudass Kaur on avatud südamega inspireeriv joogaõpetaja. Juba temaga samas ruumis viibimine täidab sind armastuse ja elurõõmuga. Oma rohkem kui 40 aastase Kundalini jooga praktiseerimis- ja õpetamiskogemusega, toob Gurudass lihtsasti esile õpetuste ja endaks olemise ilu.

Tal oli au õppida otse Kundlini jooga meistri Yogi Bhajani juhendamisel alates 1972 aastast kuni meistri lahkumiseni 2004. aastal. Gurudass Kaur on KRI (Kundalini Yoga Research Institute) tunnustatud Kundalini jooga esimese- ja teise taseme õpetajate õpetaja. Samuti on ta Yoga Alliance liige, olles tunnustatud tasemel ERYT-500 (kogenud joogaõpetaja). Tema teadmised on sügavad ning tal on unikaalne võime jagada Kundalini jooga traditsiooni õpetusi selgelt ja täpselt.

Gurudassil on imeilus lauluhääl, mis puudutab sädameid. Tema erioskus on mantrate lahtimõtestamine ning toime ja kasutuse tuuma edasiandmine.
Muusiku ja lauljana on ta salvestanud palju mantraalbumeid CD-del ning DVD 'Mantras In Motion'. Teda võib tihti kuulda laulmas paljudes Kundalini jooga muusika salvestustes. Gurudassi viimase albumi nimi on 'Lovingly' ning valmimas on 'Heart to Heart'.
 

 

 
Toimumiskoht

Koolitus toimub Valguspere kodus, kaunis Hatu mõisas,
55km kaugusel Tallinnast.

 
Venue

The course will be held in the home of Valguspere in Hatu Manor, Estonia.
It's about 55 kms from the International Airport of Tallinn.
For transportation from the Airport to the Venue, please contact the organiser.

Address: Hatu Manor, Hatu, 76013 Lääne-Harju vald, Estonia

 

 

 
Korraldaja: Valguspere.    Registreerimiseks vajuta 'START'

powered by Typeform

 <<  tagasi sündmuste juurde  <<  back to events  << 
 

 Valguspere
 Meist
 Avalikud dokumendid
 Õppekorralduse alused
 
 
 

 Sündmused
 Tulevased sündmused
 Toimunud sündmused
 
 
 
 

                  


   
 
 

 

  © 2012-  Valguspere MTÜ