2019   

L2 Vitality and Stress

   Koolitus / Teacher Training   

 JUL
 2

 

  
 

2 - 7 July     
Kundalini Yoga Teacher Training L2 'VITALITY AND STRESS'

Teachers: Jivan Mukta Singh, Sadhana Singh

*** EESTI KEELES ***

 

*** IN ENGLISH ***

This is a powerful Level 2 training for Kundalini Yoga teachers.

'We do not cultivate tranquility. There is no space, no stress-free zone.
You do not know the beauty of being stress-free.
It is marvelous. It is the highest richness you can touch'
- Yogi Bhajan'


KRI Level 2 Teacher Training
'Vitality and Stress'

With Sadhana Singh (Italy) ning Jivan Mukta Singh (Chile/Finland)

2-7th of July 2019, in Hatu Yoga Manor Estonia
In cooperation with Yogalafontaine and Valguspere

This is a course for certified (L1) Kundalini Yoga teachers taking place in a unique environment of Hatu yoga manor in Estonia as a residential.

It does not matter how long you live, what matters is how ALIVE and VITAL you are in each moment.
This course provides the opportunity to look closely how you react and cope with stress in your life to build a firm foundation of vitality, to have a clear mind and live a fulfilled life.
Vitality is the capacity of the nervous and glandular system to respond and adapt. It is also a sign of a harmonious relationship to the vastness of the cosmos and its laws.

In this 50 hour course we will:
- Investigate the mechanism of stress, identify your stress and tools to reduce stress
- Find out what is Cold Depression and the ways to heal it
- Increase our vitality and recognize consciousness as the core of our vitality
- Identify and drop the beliefs which limit us
- Build up your caliber to face the challenges and pressure of life
- Deepen your understanding of the science of Kundalini Yoga and the way to apply it and teach it
- Realise the victory of the spiritual warrior

'You need vitality for victory.' -Yogi Bhajan 31.12.1992

Goals of the Module:
- A new perspective on stress & vitality.
- Drop the beliefs & patterns which limit your potential.
- Recognise the practice as an integral part of your life and a source of strength to face the challenges and pressure of life.

Certification:
The Aquarian Teacher is a three-tiered International Teacher Training Program which upon completion allows you to be named Teacher of Kundalini Yoga as taught by Yogi Bhajan®. Level Two is the second stage: Transformation.

To be certified as a Level Two Practitioner of Kundalini Yoga, you must complete all five modules of Level Two and meet all certification requirements over a 2-year period (this is the minimum amount of time).

To successfully complete this module you need to:
* Attend all classes – 50 hours
* Participate in small groups (during the training)
* Participate in three group calls after the training
* Completetition of Homework assignments including 90-day meditation & 12 hours home study
* Successfully complete and pass the exam


Course fees
The total Training fee is 910EUR (Includes teaching fees, accommodation, meals, administration, teacher's travels costs and accommodation, course material, teacher training manuals and other general services)
Total fee is 990EUR if registered after 2nd of May 2019;
The registration fee is 300EUR and it is non-refundable. Registration fee is to be paid right after registration (an invoice is sent by email after registration). REGISTER HERE TO RESERVE YOUR PLACE
The remaining 610EUR is to be paid by 2nd of July 2019 latest at the Venue

Organiser contact: Prabhudeep Kaur
mail: yoga@prabhudeep.com
phone: +372 5067599
 

 


 


2 - 7 juuli     
Kundalini jooga õpetajakoolitus L2 'Vitaalsus ja stress'

 KRI Teise taseme õpetajakoolitus 'Elujõud ja stress'
2-7 juulil 2019, Hatu joogamõisas

õpetavad: Sadhana Singh (Itaalia) & Jivan Mukta Singh (Tsiili/Soome)

Koostöös: Yogalafontaine & Valguspere.

Kursus on mõeldud KRI L1 õpetajakoolituse sertifikaati omavatele kundalini jooga õpetajatele.

Pole oluline kui pikk on sinu elu. Oluline on, kui elujõulisena ja vitaalsena sa elad igas ajahetkes.

Elujõud on närvisüsteemi ja näärmesüsteemi võimekus asjakohaselt reageerida ja kohanduda.
Kestev elujõud on märk harmoonilisest suhtest piiritu kosmilisega ja selle seadustega. Koolituse eesmärk on panna kindel alus kestvale elujõule, meeleselgusele ja eneseteostust pakkuvale elule.
Koolitus pakub võimaluse analüüsida oma käitumist stressiolukordades ja oma toimetulekut stressiga.

50 tunnise (67 akadeemilist tundi) kursuse jooksul:
- Uurime stressi mehhanismi, määrame oma stressitaseme ja leiame viisid kuidas seda vähendada
- Saame teada mis on 'külm depressioon' ning viisid kuidas seda tervendada
- Suurendame oma elujõudu ja süüvime teadlikkuse tähtususele elujõu hoidmisel
- Tuvastame ja laseme lahti uskumustest, mis meid piiravad
- Ehitame üles oma võime seista silmitsi elu väljakutsete ja ajasurvega
- Viime sügavamale tasandile oma arusaama Kundlini jooga teadusest ning viisidest kuidas seda rakendada ja õpetada
- Saame teadlikuks 'spirituaalse sõdalase' teekonnast võidule.


'Selleks, et olla võidukas on vaja elujõudu'
(You need vitality for victory.) -Yogi Bhajan 31.12.1992Mooduli eesmärgid:
* Uue vaatenurga omandamine mõistetele elujõud ja stress
* Lasta lahti meid piiravatest uskumustest ja mustritest
* Igapäevaste joogapraktikate tunnustamine ja kasutamine väe allikana, et minna läbi ja pidada vastu elu väljakutsetes

Kursuse sertifikaat:
Veevalaja ajastu õpetaja (The Aquarian Teacher) on 3 astmeline rahvusvaheline õpetajate koolitusprogramm, mille läbimise korral saab lõpetaja nimetuse 'Kundalini jooga õpetaja, nii nagu õpetas Yogi Bhajan®'.
Teine tase (L2) kannab pealkirja 'Transformatsioon'.
Et omandada Kundalini Jooga Teise taseme praktiseerija (Kundalini Yoga L2 Practicioner) sertifikaat, tuleb läbida kõik 5 teise taseme (L2) moodulit miinimum ajaga 2 aastat.

Moodulite läbimiseks kehtivad järgmised tingimused:
* Osalemine kogu õppemoodulil
* Grupitöödes osalemine kursuse ajal
* Kolmel grupi kohtumisel (online) osalemine peale kursust
* Kodutööde lõpetamine, sealhulgas 90-päevane meditatsioon ja 12 tundi uurimustööd
* Kodueksami edukas sooritus

Kursuse tasud & registreerumine:
Kursuse tasu kokku registreerudes enne 2.05.2019 on 910EUR (sisaldades õpetusi, õppematerjale, administratiivseid ja korralduslikke kulutusi, õpetajate majutust, õpetajate reisikulusid, litsensitasu). Pärast 2.05.2019 registreerudes on kursuse tasu kokku 990EUR.

Registreerumistasu on 300EUR ja see on loobumise korral tagastamatu.
Registreerumistasu kuulub tasumisele kohe peale online registreerumisvormi täitmist. Arve selle kohta esitatakse meili teel.
ülejäänud kursuse tasu 610EUR või 690EUR kuulub tasumisele 2. juuliks 2019 Valguspere MTü pangakontole EE342200221054997760 või hiljemalt kursuse alguspäevaks või 2. juulil 2019 kohapeal.
Reserveeri koht koolitusel registreerudes varakult alloleval registreerumisvormil.

Majutusvõimalused / toit:
1. Romantiline mõisapööning
2. Lähedal asuv külalismaja (toad 2, 3, 4 kohalised)
3. Mõisapargi telklas - 400 aastaste pargipuude all

* kui soovid saabuda varem või lahkuda hiljem, palun võta ühendust korraldajaga

Koolituse menüü on joogalik - taimne ja vegan.
Allergiate ja talumatuste kohta märgi oma andmed registreerumisvormis
telefon: +372 5067599
 

 

 
Jivan Mukta, PhD

Jivan Mukta PhD. was born in Chile. He is a Lead Trainer of Kundalini Yoga and a traveling teacher, trainer and counselor.

In the earlier moments of his journey he spontaneously experienced transformative events that stimulated his path to provide healing. In 2005 he was inspired by Yogi Bhajan to do this type of service "out of love", a key ingredient of all healing work and spiritual guidance.

In 2012 Jivan Mukta designed and launched "Meditative Healing Program™" that is accredited by IKYTA (the International Kundalini Yoga Teachers Association) as a Specialty course. This program has already served the destinies of students of healing in over five countries in Europe in the last years.

Jivan Mukta is also trained as a Political Scientist and Historian in his home country, as well as a Doctor in Study of Religions in the University of Helsinki. He has also published several articles on spirituality, yoga and healing.

He is married and a father of two children and from 2011 he has been part of several projects to teach Kundalini Yoga & spiritual living for men. In 2015 he developed the education Total Man Training™ also accredited by IKYTA and first launched in China and Estonia.
 

 

 

 

Jivan Mukta on sündinud Tsiilis. Ta on sertifitseeritud kundalini jooga juhtivõpetaja, pioneer õpetaja ja meditatiivne tervendaja Soomes.

Jivan Mukta on koolitanud kundalini jooga õpetajaid Soomes juba üle kümne põlvkonna. Ta on Soome Kundalini Jooga Õpetajate Ühingu kaasasutaja aastal 2006.

Ta on pühendunud tervendaja ja Meditatiivse Tervendamise Programmi looja. Selle õpetuse alusel toimuvad praegu kursused Soomes, Eestis, Hispaanias ja Norras.

Hariduselt on ta ka poliitika teadlane ja ajaloolane omades doktori kraadi võrdlevas religiooniteaduses. Ta on publitseerinud arvukalt artikleid vaimsuse, jooga ja tervendamise teemadel.

Õpetajana reisib ta maailmas teenides vaimset teadlikkust ja tervendades inimesi. Viimastel aastatel on ta osalenud ka erinevates projektides õpetades joogat ja vaimset elustiili meestele. Ta on abielus ja 2 lapse isa.
Tema õpetajaks on Yogi Bhajan.
 

  
Sadhana Singh

Sadhana Singh together with his wife Puran Sukh Kaur founded the Waldzell Leadership Institute. The institute offers trainings, consulting services and individualized programs for companies, designed to bring excellence and full self-realization by accessing our deepest innate resources through cleansing the subconscious mental and emotional patterns that block us.

Sadhana Singh is committed to bring the mission of the yoga Master Harbhajan Singh Khalsa to the wider public, especially into the environment of education and business. He focuses on the Kundalini Yoga branch of "The Science of Mind and Humanology for Leadership and Success", which he structured and developed into trainings for different target groups. In corporations "The Science of Mind and Humanology for Leadership and Success" is delivered through specialized and individually designed corporate exertiveness programs as well as the intense leadership training "Psychology of Excellence".

During the last years, Sadhana Singh has taught university master courses on "Leadership and Success" in public and private universities in Italy - IUSM (Italian University of Sport and Movement), LUISS, (Guido Carli Private University of Economics and Political Science) - and abroad: Catholic University of Lima, Peru, Faculty of Economics, University of Quito, Ecuador.

His in-depth study and research in the field of Kundalini Yoga has also inspired him as an author of more than 10 titles.

Recently, Sadhana Singh and his wife also founded AEQUANIME, wich provides a triple combination of solutions targeted at having a balanced life, the key for a perfect interaction between body, mind and spirit. It offers a "triangulation" of interconnected methods working on the respective human levels: Know-how: attitudes, approaches. Technique: exercises, breathing, meditation, diet. Formulae: nutritional supplements of natural functional food.


 

 

 
Sadhana Singh
Koos oma abikaasa Puran Sukh Kauriga on Sadhana Singh asutanud 'Waldzell' juhtimise instituudi, mis pakub koolitusi, konsultatsioone ja individuaalprogramme ettevõtetele. Instituudi tegevuse eesmärk on avastada ja käivitada inimeste seesmised ressursid, et luua terviklikku eneseteostust. See saab võimalikuks alateadlike mustrite ja emotsionaalsete blokeeringute puhastamise teel.

Sadhana Singh on pühendunud jooga meistri Harbhajan Singh Khalsa missiooni jagamisele laiemale avalikkusele, iseäranis ärihariduse valdkonnas. Ta keskendub Kundalini jooga harule 'Meele ja humanoloogia teadus juhtimisest ja edust', mille õpetused on ta kujundanud erinevatele sihtgruppidele suunatud töötubadeks ja koolitusteks. Suurettevõtetele on selle programmi raames loodud spetsaalseid efektiivsust arendavaid koolitusi ning ka 'Täiuslikkuse Psühholoogia' juhtimiskoolitus.

Viimaste aastate jooksul on Sadhana Singh õpetanud meistriklasse juhtimisest ja edukusest avatud ja eraülikoolides Itaalias - IUSM ('Italian University of Sport and Movement'), LUISS ('Guido Carli Private University of Economics and Political Science') ning mujal maailmas - 'Catholic University of Lima', Peruu, Faculty of Economics; 'University of Quito', Equador.

Viimati algatasid nad koos oma abikaasaga projekti 'Aequanime', mis pakub kolmeosalist lähenemist tasakaalus elu loomisele, milles võtmepositsioonil on keha, meele ja hinge tasakaalu loomine. See kasutab kolmeosalise lähenemise kombinatsiooni: Know-how: suhtumine ja lähenemine. Tehnikad: harjutused, hingamine, meditatsioon, toitumine. Retseptid: toidulisandid ja funktsionaalne toitumine.

 

 
Toimumiskoht

Koolitus toimub Valguspere kodus, kaunis Hatu mõisas,
55km kaugusel Tallinnast.

 
Venue

The course will be held in the home of Valguspere in Hatu Manor, Estonia.
It's about 55 kms from the International Airport of Tallinn.
For transportation from the Airport to the Venue, please contact the organiser.

Address: Hatu Manor, Hatu, 76013 Lääne-Harju vald, Estonia

 

 

 
Korraldaja: Valguspere.    Registreerimiseks vajuta 'START'

powered by Typeform

 <<  tagasi sündmuste juurde  <<  back to events  << 
 

 Valguspere
 Meist
 Avalikud dokumendid
 Õppekava
 Õppekorralduse alused
 
 
 

 Sündmused
 Tulevased sündmused
 Toimunud sündmused
 
 
 
 

                  


   
 
 

 

  © 2012-  Valguspere MTÜ